تیم بسکتبال نوجوانان در سومین بازی خود در مسابقات غرب آسیا شکست خورد