عکس/ جدیدترین تصویر از فرج الله سلحشور بعد از شیمی درمانی