تساوی بی‌نتیجه پنافیل در حضور 90 دقیقه‌ای حقیقی/ دروازه‌بان ایرانی دروازه‌اش را بسته نگه داشت