روحانی: فهرست کالاهای مشابه تولید داخل و ممنوعیت خرید و واردات آنها بازنگری شود