قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 7 میلیون تومان+جدول مشخصات