بهره گیری از سبک زندگی اسلامی موجب تحکیم بنیان خانواده می شود