تعهد 1.5 میلیارد تومانی مردم خراسان شمالی برای بازسازی عتبات عالیات