نصب بیش از 5 هزار دستگاه چراغ روشنایی معابر درخراسان شمالی