کارمندان یمنی با تعطیلی همه وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی تجمع می‌کنند