آموختن مهارت‌های زندگی نقش مهمی در همسرداری موفق دارد