انداختن اپل واچ درون نیتروژن مایع و شلیک به آن با اسنایپر! شکنجه های اپل واچ، تمامی ندارد!