می‌دانستم استقلال نه قهرمان می‌شود، نه سهمیه می‌گیرد/ کرار جاسم یکی از مشکلات اصلی استقلال است/ خشا