هندوانه گران شد/ برای خوردن گوجه‌سبز فعلا صبر کنید