مصر حضور نیروهای نظامی‌ خود در نزدیک مرزهای یمن را تمدید کرد