دیدار خیریه تیم‌های فوتبال منتخب 98 و منتخب خراسان در مشهد / عکس : محسن رحیمی عنبران