همه احتمالات براي آسيايي شدن آبي‌هاي پايتخت / استقلال ببرد، سپاهان ببازد ذوب و فولاد فقط 4 امتیاز بگی