این نوزاد 2 ماه پس از مرگ مادر به دنیا آمد! +تصویر