دیدار خیریه تیم‌های فوتبال منتخب ۹۸ و منتخب خراسان در مشهد / عکس : محسن رحیمی عنبران