نجات یک ایرانی ماجراجو از نزدیکی مثلث برمودا + عکس