انتظار چند ساله به پایان می رسد؟/فردا؛ روز معرفی مالک جدید پرسپولیس