شهید مطهری از برجسته ترین معماران فکری ‏انقلاب اسلامی بود