برگزاری کارگاه‌های آموزشی سیزدهمین همایش بین‌المللی سم‌شناسی ایران