مدیر العالم: شبکه العالم موجب خشم رسانه های غربی و سعودی شده است