جامعه مدیون خون پاک شهداست/پدران و مادران شهدا اسوه های ایثار