حضور «جیمی‌جامپ» و پیش‌بینی عنایتی در مورد سؤال ۹۰/ عمران‌زاده در تدارک مراسم ازدواج