مصر حضور نیروهای نظامی‌اش در نزدیک مرزهای یمن را تمدید کرد