عکس / 21 بازیکن تیم فوتبال طوفان هریرود انتخاب شدند