رزمایش پدافند غیرعامل در یکی از مدارس مهاباد اجرا شد