گردهمایی جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در مراسم تجلیل از معلمان