«استفاده از کالای داخلی به فرهنگ جامعه تبدیل شود»/ تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها