عکس و خبر / شمس میرزایی قهرمان جام صلح و همبستگی کابل شد