دبیران ۳۲ برنامه جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) انتخاب شدند