دو کشته و۴۳ مجروح حاصل حوادث رانندگی محورهای مواصلاتی استان سمنان