سازمان لیگ هواداران استقلال را هم برای حمایت از پرسپولیس دعوت کرد