مصدومیت وحشتناک بازیکن ماینس در برخورد با فان‌درفارت+فیلم