مهاجرت نخبگان ‌باشت به علت ‌نبود مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان