47 تروریست داعش در عملیات «الکرمه» الانبار عراق از پای درآمدند