برگزاری کارگاه‌های هنری آموزشی ویژه حافظان بیت الاحزان در کشور