تلاش کری برای کاهش نگرانی‌های اسرائیل درباره توافق با ایران