زیرساخت‌های فرهنگ‌وهنر دشتی توسعه می‌یابد/ اختصاص ۲۹ میلیارد ریال