(تصویر) درخواست پلیس از مردم؛ دو کلاهبردار فراری را شناسایی کنید