رقابت های والیبال قهرمانی سیستان و بلوچستان در خاش پایان یافت