نکته اخلاقی ورزشی این هفته‌ جهان، از نگاه روزنامه گاردین