اقامه نماز آیت‌ الله‌ العظمي نوری همدانی بر پیکر مرحوم آیت الله ابوترابي