مراسم بزرگداشت دانشجوی فقید دانشگاه امام صادق (ع) در اصفهان برگزار می‌شود