گزارش تصویری از قهرمانی زودهنگام چلسی در لندن/ هت‌تریک آقای خاص با پادشاهان آبی