هامبورگ با پیروزی در دقایق پایانی از انتهای جدول بوندس‌لیگا جدا شد