گزارش تصویری// نشست بررسی فنی توافق لوزان در دانشگاه تهران