برانکو: با روحیه بالا به دیدار بنیادکار می رویم/ هنوز به شهرآورد فکر نمی کنم