کشته‌شدن افسران اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل در کمین ارتش سوریه